Comanda acum de minim 500 ron pe site (tva inclus) si vom avea grija ca transportul produselor sa fie GRATUIT!

Politica de confidentialitate

arianaevents.ro duce o politică strictă de respectare a confidentialitătii datelor utilizatorilor site-ului.

arianaevents.ro se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor catre terti si sa le foloseasca numai in scopurile pentru care au fost incredintate (efectuarea comenzii).

arianaevents.ro nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza adresa Dvs. de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu inchiriaza, nu vinde, nu ofera sau nu face schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site, fara acordul dumneavoastra explicit.

arianaevents.ro poate divulga datele dumneavoastra in cazurile prevazute expres de lege sau la solicitarea expresa a unor organisme de stat.

arianaevents.ro poate, din proprie iniţiativă sau la cererea dvs., să completeze, corecteze sau să şteargă orice date cu caracter personal care sunt incomplete, incorecte, depăşite sau atunci când nu mai doriţi să figuraţi în baza noastră de date.